Beyblade Wiki
Advertisement

Sutabu wa, 1tsu matawa 2tsu dake mijikai bun de kōsei sa reru kijidesu. Sutabu wa, nagai kiji o kai tari dake demo, topikku no chōsa kyōryoku-sha no tame no yūyōna purēsuhorudadesu. Tokiniwa karera wa, mijikai kiji ni naruga, dētabēsu ni wa wasure rare, shitagatte hotondo yakunitatanai no dokusha ni narimasu. Anata ga chiryō taishō ni seitsū shite iru baai wa tokuni, , mijikai kiji o mitasu sū-fun kakarushi, tekisuto o kakuchō suruto ue ni aru baai! Yori ōku no jōhō o teikyō shi, Wiki rinku to ta no tekisuto ni tsuika suru nettowāku o kakuritsu suru no ni yakudachimasu.

総ページ数 (442)

2
8
9
Advertisement