Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

3 Ranchāgurippu no segumento wa, yori yoi ranchā o seigyo dekiru yō ni suru Accesoire,desu. Sore wa 3tsu no bubun (namae ga shimesu tōri) de kōsei sa rete imasu: Gurippu Kādohorudā To ranchā-yō no adaputa wa, sono 2tsu no ichi ni toritsukeru koto ga dekimasu.

Advertisement