Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

85 Mākyurīanubisu to mottomo hikui jikkō-chū no torakku no rikujō kyōgi-yō torakkudesu. Sore ni mo kakawarazu, sore ga yuka ni bei o mitashite iru koto o hijō ni chīsai toshite hikakuteki hinjakudeari, shitagatte, sono supin o ushinaimasu.

Advertisement