Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Metarufu~yūjon - akatsuki no sora ni wa, shirīzu no beiburēdo no mojidesu. Kare wa Gingka no dai fandeari, rōrumoderu toshite kare o torimasu. Kare wa chōdo Gingka o kopī shiyou toshite sutāto shite ita. Kare no yūjin wa Gingka Kenta. Erdeari, Gingka Kenta no yuiitsu no tokushuna ugoki ga kopī sa remasuga, sonogo, kare wa sore wa dare mo ga kare jishin no tokubetsuna ugoki o motte iru hitsuyō ga aru koto o akiraka ni shita. Sora wa orenji-shoku no me to gōrudo/ kuroi kami o shite iru. Kare wa shiroi besuto to ao/ aka no zubon o mi ni tsukete iru. Sora wa mada ōgon no gādoru ni kōken shite imasu. Sora wa, beisaibāpegashisu to kare no tokubetsuna ugoki wa, nadare no idō ya ōbādoraibudesu motte imasu. Saibāsaibāpegasasu de no disuku no yūgō wa, kawari ni arashi no,deari, F ga pīku ni naru made, bei no Gingka kare no rōrumoderu no hobo seikakuna kopīdearu sorabei toyuu namae no saibāpegashisu wa, Gingka no bei RF ni arimasu.

Advertisement