Beyblade Wiki
Advertisement

Akira mei wa 14-sai de, indo ya kanada kara kite iru. Kanojo wa bega no menbādeari, yuiitsu no sādoshīzun, beiburēdo G reboryūshon ni hyōji sa remasu. Karera no taido wa, sono keijō niyotte kotonarimasuga, ippan-teki ni wa puraido no ōi hijō ni jishin o motte on'nanokodesu. Fōmu wa ōku no baai, rorikyūto de amaiga, sonomama dōsa shimasu. Rori wa, karera jishin ga in'yō sa reru katachi de, sore wa saidai no beybladerin to sekai saikō no kashudesu. Sore wa karera no kawaii katachi ni natte imasuga, sore wa hijō ni heikin-chi to hiniku suru koto ga dekimasu. Bega no tatemono no soto ni kiin suru hirarī sawagi toshite, sekyuritibegahirarī o hanarete doraggu. Akira mei wa sore o waratta to kanojo no fan wa totemo daisukida to itta. Hirarī wa kanojo ga kanojo no fan de wa nakatta koto o sakenda. Akira mei wa jibun no joō no keitaidearu baai, nani mo kanojo no hiniku kara henkō wa arimasen. Sonogo no tatakai no ma ni shūchū shite. Akira mei wa kanojo ga amai no wakai on'nanokodearu koto o kanojo jishin ga nobete imasu. Toki ni kanojo ga BLADET shika shi, kanojo wa betsu no, yori kibishii sokumen o motte imasu. Hādo Akira mei ga (nihongo-ban de wa joō no fōmu to yoba reru) yori ōkii baai, kaminoke no shāpuna ejji o mochi, chīsana seito to hosoi me o motte,-zai no nai mei mei ga (rori no fōmu to yoba reru) mo chīsainagara, yawarakai,-kaku ga aru, Hajō ke to wa ōkina kawaii me o shite imasu. Hotondo no jikan wa, kanojo wa sono katachi de mujitsudesu. Hantai-ha wa, shibashiba mottomo kantan ni kanojo no amaito kyūtona gaiken ni damasa Blader dekiru yō ni, mei mei o kashō hyōka shite imasu. Kore wa karera no mottomo tsuyoi keitaidearunode, shika shi, sore wa jissai ni hontō no tatakai ni naru to, kanojo wa kuīnzurando-shū no fōmu ni idō shimasu. Akira mei wa jibun no fōmu kara rori joō wa, fōmu o henkan suru toki, sore wa hijō ni sērāmūn no henkan no yō ni miemasu. Kanojo no doresu wa, gurō to chō ga sorera o tobimawatte iru ma keijō o henkō. Akira Akira Akaakato kanojo no bitbeast vu~īnasu Beiburēdo no atarashii poppu no utahime. Anata no beiburēdo ni wa vu~īnasu to yoba re, kanojo wa begarīgu de borisu no tame ni dōsa shimasu. Kanojo wa bega no tame no kabāgāru de, Nippon de mottomo ninki no aru aidoru no ichi-nin to kangae rarete iru. Borisu wa karera no tame ni takusan no okane o shiyō shi, sore ga bega de settei suru toki ni, mei mei wa, 1tsu no sutādatta. 1Tsu no episōdo de, sore wa, borisu ga kanojo o hakken shita mae ni, mei mei wa, izen ni fāsutofūdo no bijinesu de hataraite ita koto ga shimesa rete iru. Sore wa sore wa iu sōdenai mononara, kare wa sarani, kare wa modotte soko ni sorera o okuruto odoshita. Karera ga saisho ni mitsukatta toki no tame ni kenī wa akaakato koi ni kurutta yōdesu. Shieru wa, bega no soshiki no shōsan no katachi de entāteimento o teikyō shite imasu. Karera wa mata, utsukushii Beybladerin o motte irunode, hitotsu wa, damasa rete wa ikemasen. Kanojo wa gēmu-chū ni shūchū shi, taisen aite no ki o sorasu tame ni kanojo no uta o shiyō shite imasu. Akira mei wa bega ni hijō ni chūjitsudeshita. Shikashi, shīzun no owari ni,-ji Ōpuningubega no tame no mei mei no uta Borisu wa hontōni warui yō ni BBA bega ga kisoiau, karera ga mieta. Kare wa, kanojo wa borisu kara no hogo no tame ni sakende kurasshā no ushiro ni obiete kakurete ita, mei mei ni donatta. Akira mei wa, gurūpu no imōto no yōna monodesu. Karera ga eki kara dete-go ni akaakato taison to BBA no kurasshā wa, kare ga nani o yatte ita borisu nitsuite iwa to. Saigo no raundo wa, BBA no tame ni utau akaakato kurasshā o kidō shita nochi. Taison to burukkurin to no tatakai ni katta nochi, mei mei o ōen shite kurasshā wa tatakai ni burukkurin no tame no shiawasedatta no ga yoideshou. Kanojo wa tsuini hontō no chīmu ni naru kanō-sei ga ureshikattadesu.

Advertisement