Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Beiburēdo no zenmen (shīzun 1) de hajimetedatta enriketorunatōre no Amphilyon bei, . Bei wa, sentō to kōgeki shinai TWINHEAD no kōgeki de futatsu ni bunkatsu suru koto ga dekimasu.

Advertisement