Beyblade Wiki
Advertisement

Andoryū wa beiburēdo no mojidesu. Kare wa, sono taison kara kuru eria kara saikō no Bladerdesu. Ikutsu ka no kodomo-tachi wa, kare ga densetsudatta to iu. Taison wa, kare nitaishite kare no burēdenbei o nozonde itaga, sore wa kono tatakai ni kite inai. Karurosuburēdosameandoryū kara tokutei no chīmu wa sudeni haiboku shi, bei o sakujo shite ita. Kō, taison wa karurosu nitaishite katta to no tatakai no nochi, kare wa subete no bei ni modotte kaesu koto ga arimashita.

Advertisement