Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Anubisu (SB) wa, suigin borutoanubisu no shinborudesu. Kare wa shinda ejiputo no kami anubisu o shimeshite imasu.

Advertisement