Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Atarashii ginga no arashi pegasasu de mottomo kyōryokuna hissatsu-wazadesu. Sore wa aite yori mo jetto ya ramu no yō ni narimasunode, pegasasu wa furusupīdo de taiki to hae no shita ni tobidasu. Pegasasu ginga wa, shin beiburēdo de yunīkudesu - metarufu~yūjon wa, tatakai ni taikō shite katsu tame ni dāku idō to LDrago LDrago ichi-nin nitaishite shita episōdo 51 (burēdo no seishin) o kokoromita.

Advertisement