Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Nadare nadare ga idō matawa saibāpegasasu kara wazuka tokushuna ugokideari, pegasasusaibāsora akatsuki gehört. Er wa, kono tokushuna ugoki o shiyō suru koto ga dekimasu, kare wa ātokurosubei-yō no rarī ni shusseki shi, shippai shi, ushinatta migi toki ni saisho ni jikan ga kakaru koto ga arimasu. Saibāpegashisu wa, kono tokushuna ugoki o shiyō suru tabi ni, kare wa denki-teki ni taiden shi, sono bei ni hantai suru koto ga dekiru toyuu, kare ni furete, denshi-teki ni yōyū shimashou ​​.

Advertisement