Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hajimete asutekasutajiamu wa, beiburēdo G reboryūshon'episōdo dai nana no dai 3 shīzun ni shutsuen " Anata ga motte iru mono o misete. " Besuto Beyblades wa, 2tsu no chīmu o keisei suru tame ni shikaku o shite ita Chūgoku de kaisai sa reta yosen o sanka chīmu no tame ni kono dankai de hakken. Korera no ryō chīmu wa sonogo, wārudokappu ni shusseki shinakereba narimasen. Shi dikkenson wa, tatakai wa yori shigeki-tekidearu koto o, konkai no W-hai ga kioku ni nokoru ibento ni naru koto o hoshō suru tame ni dōnyū sa remashita. Rei to rī wa, karera no saigo no tatakai ga atta.

Advertisement