Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Bakushin susanoo wa bei, gēmumetarufaitobeiburēdo Bakushin susanoo no hitotsudesu - gentei bājon o shutoku shimasu.

Advertisement