FANDOM


Hajimete no kudari no beiburēdo V - fōsu dai jū ni hyōji sa reru shitsumon " Nōritān no shima" to chīmu no psykick no menbādesu. Kare wa yami no kōtei toshite no chii o setsumei shimasu. Burēdoburēka wa shima psykick de hakase B de hokaku sa reta. Karera wa psykick o yabutte chīmudatta baai soko ni, karera dake nigeru koto ga dekiru. Dai ni no taisen aite ga shimadatta batto ni tōjō. Kore wa, burēdoburēka no dōkutsu de matte ita. Battorei wa, tatakai ni yoba reru. Sore wa dōkutsu no yō ni kuraku nattanode, reikoumori ga mi beiburēdo koto ga dekimasendeshita. Shikashi, yōkyū sa reta koto niyotte, kura tokoro de kare no megane wotōshite miru koto ga dekiru. Kare rumreisen wa mada burēdo no oto o kiite, batto o kōgeki suru toki ni kono yō ni suisoku dekiru toki ni rei ga shiaidatta. Rei wa, saishū-teki ni yūshō o kazatta.