Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Batorutawā de wa hajimete 21 ni beiburēdo V - fōsu ni hyōji sa remasu Episōdo" batorutawā de faito. " Chīmu wa, tawā no namae no psykick batorutawā o ataeta. Kono tawā de wa 5tsu no kotonaru reberu ga arimasu. Reberu 2 de wa - 5 sutēji - bei ga arimasu. Korera no kaku reberu de no burēdo no burēka wa, kunren o uketa psykick karera no tōchaku no fāsutokurasu no chīmu o yosō. SO 4 tatakatta tatakai ga atta. Sore wa,-ji no kisoku o ataeta. Sorezore no tatakai wa, ichi-do dake okonawa retaga, saigo no saigo ni, nan saisen wa yabureta ushinatta no hitotsu nakatta toyuu.

Advertisement