Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Beypointer de wa, shōri no tame ni ittei no pointo-sū o yatte nokeru toyuu chīsana konpyūta,-tōdearu. Soshite anata ga sashihika-sū o ushinau koto ni naru ka o shitei shimasu.

Advertisement