Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Bigguban wa biggubanpegasasudisuku no gappeidesu. Sore wa, bei ga dono sore wa veschiedene Angriffsmodi sumasshu kōgeki mōdo, atakkumōdo, mukō, shōheki no mōdo to kōgeki mōdo no jōshi ni setsuzoku sa rete iru koto ga dekimasu. Sore wa, kaku yūgō no kōgeki no sentaku-kidesuto ginga ga hakai shi, kare no Gingka bei o henkō shita toshite tōjō.

Advertisement