Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Bigguban wa, pegasasu ginga pegasasu no kōdona keishikidesu. Kare wa ikutsu ka no Angriffsmodi sumasshu kōgeki mōdo, mu shikō-sei kōgeki mōdo, atakkumōdo to jōbu no shōheki no mōdo o motte imasu. Kare wa pegasasu ginga no shinkananode, kare wa kore made de mottomo kyōryokuna beiburēdo-yō ni apurōchi shite kudasai. Kare wa Gingka-kō o kiita dake beiburēdometarufu~yūrī kara. Pegasasu ginga no mentenansu de Madoka to isshodattashi, 隕石 Ga chokugeki shi, pegasasu ginga verstrahlte. Ein-bi, Kyōya wa Gingka wa uwagi reōne to no tatakai ni teiki shita subete no kono jikan-go ni fune de Benkei to kite, kaette mōichido. Sentō-chū ni, 1tsu wa, rokkureōne ni aru to mo atta karera no saikō no tokubetsuna Moove no ryōhō ga, 隕石 Ga shōtotsu oku ryōhō bei o keishitsu tenkan shita. Pegasasupegasasu ginga wa bigguban to iwa-zuri reondatta.

Advertisement