Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Arīna wa, " tandoku de kai. " Biovolt dai yon jū san renzoku shite happyō sa reru Kanojo wa mosukuwa ni ari, sekai senshuken wa, soko ni hoji sa rete imasu. Kore wa, Biovolt-sha ga kōen shita. Arīna wa katsute Biovolt Königsplalast imashita. 1917-Nen no roshia kakumei no mae ni, ZAM wa soko ni kare no kazoku to issho ni sunde iru. Sū-nen-go, roshia kokka no beiburēdo kyūden o tsutaeru to, kare wa, beiburēdo no arīna o sai kōchiku dekiru yō ni baishū shita. Biovolt wa yotei-dōri, kore wa kieta manukarete inakatta. Shitagatte, kono dankai de mo Biovolt arīnadesu.

Advertisement