Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Burēdo no same wa dāzu kai, karurosu, soshite suchuātotorebā de kōsei sa rete imasu. Karera wa kōshiki no monode wa naku, tan'ni ikutsu ka no dāzu de kōsei sa rete Beybladeteam shōnen no bandodesu. Kono arata ni burēdoburēka ga kanryō suru made, burēdo no same wa kai, chīmu no atama o shudō shita.

Advertisement