Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Bureijingugigu wa saisho no beiburēdo G reboryūshon no dai 11-wa" Riesenblamage" no dai 3 shīzun ni tōjō. Kono kōgeki wa, Dranzer to rauru no tokubetsuna ugoki wa, F - ōchō nitaishite shiyō sa rete imasu. Dranzer wa kakikomu tame ni kaishi sa remasuga, aka ga ao de wa nai. Yori kōsoku de, kare wa tōchipegasasu ni mi o nage, sutēji no soto ni keri.

Advertisement