Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Borutoburasuto dankai de wa, pegasasu no Thunderwhip no sutēji ni nite imasu. Chigai wa, baransu no bei no soto o motte neji-jō no kubomi no man'naka ni motte iru toyuu kotodesu. Anata ga dākuburu matawa rokkureōne o motte ireba, yoi chansu o motte iru. Ido ga hayaku natte.

Advertisement