Beyblade Wiki
Advertisement

Borisu Balkov wa Biovolt kyōryoku to yoba reru soshiki no kaichōdesu. Kore wa, kare wa vu~orutēru Hiwatashi, Kai no sofu de kanri shimasu. Kare wa roshia no hanzai-shadesu. Borisu wa, beiburēdo no tasuke o nozonde iru, karera wa roshia, gein no sekai shihai no shūdōin de kunren suru. Kare wa jikken-shitsu ni sunde iru bitto no shishi no sore jishin no tane o kaihatsu shimashita. Beiburēdo no saisho no shīzun de, kare wa kaitai bōizu (Nippon borugu no chīmu) no kōchidatta to shūdōin Balkov mottomo jūyō ni irete ita. Kare wa, koji-in ya hōhō o kodomo-tachi ga kanpeki Beybladesdearu koto o subete no shikō de kunren. Jibun jishin o shihai suru tame ni idō suru, sekaijū no kare no ude no bubun. Kai wa shūdōin de mo subarashikatta to shūdōin no hoka no hito to kunren. Borisu wa saisho no episōdo ni tōjō shita" tsumetai machi no atsui tatakai." Burēdoburēka wa, mosukuwa ni tōchaku shita. Sono hoteru no kensaku de wa, watashi-tachi no yūjin borisu, kunren o uketa wakai juniabeiburēdo ni atta. Kare wa arekisandā toyuu, kare no deshi no ichi-nin to no tatakai ni taison o tazuneta. Arekusandā wa, sono tatakai o ushinai, subete no benron ni mo kakawarazu, borisu niyotte shingai sa rete iru. Kare wa shōnen no beiburēdo ni jinin shi, shūdōin de 2 rōdō-sha wa ōkina doa no ushiro ni tsurete itta. Taison to kare no yūjin wa sore o tasukeru koto ga dekinakatta. Kai wa shūdōin de junsui ni atode ireta. Kare wa soko ni borisu ni ai, kare jishin ga kono bumon de sodatta koto o omoidashita. Kono Osamu ​​-dō-in de wa burēdo jitai kara chokusetsu jibun no chikara o eru Dranzer burakku o, kaihatsu shita mono beiburēdodeshita. Kai wa, kono burēdo o shiyō suru koto ga dekimasu. Kare wa kaisha no Biovolt ni sanka suru koto o kettei shita baai borisu wa, kono burēdo de wa kare ni tazuneta. Kai wa dōi shita. Kare wa chīmu ni nagaku taizai shi, burēdo no burēka ni modosa remasendeshita. Borisu Ran 獅 Wa futatabi kuro o motte ita. Taison no chichioya wa, bittobīsuto nikansuru kōkogaku-teki kenkyū o shudō shita. Kare ga chikaku ni shishi no bitto no himitsu sa reru tabi ni, borisu wa totsuzen arawareta. Kare wa misutāgurenjā no saishin no hakken nitsuite shiritai koto, soshite kenkyū-sha toshite kare jishin o dōnyū shitaga, kagaku bun'yade no yori wa hataraita. Kare wa shishi no bitto no DNA o fukusei shi,-juu no dokuji no bitto o sakusei suru tame ni sekai o sagashite imashita. Shitagatte, kare wa shishi no ichi honmono no bitto o hitsuyō to shite imashita. Sekai senshuken no saishū ga hajimari, arīna Biovolt de okonawa reta. Supensā to kaiu~on-go, bori ​​ su wa, jikkō suru tame ni tsugi no tatakai buraian ni sōshin sa remasu. Shikashi, kore wa rei ni shippai shimashita. Vu~orutēru wa, subete no kaitai bōizu no sōsa ni mo kakawarazu, sono shippai shita koto o teian shimashita. Borisu wa, sonogo kare ni tara o mise, karera wa iden-teki ni"-go shori" shite ita. Nō no kōzō, shinkei ​​ to kin'niku wa hijō ni kare ni kyōka sa rete iru. Saibātara: Kare wa kyūkyoku no senshi - bei no purototaipudesu. Subete no ketteitekina raundo ga hajimatta. Taison no baai wa, sore wa warui mite, anata ga tāra no saishū raundo o katsudarou to omotta. Totsuzen, tara nitaishite teiji bittobīsuto. Taison wa, subete no jūyōna dai 3-sen ni kattanode, sekai senshuken o kakutoku shita! Tara ta no burēdāzu o ushinatte ita bitto no shishi wa,, karera no shoyū-sha ni modotte modotte buji ni kita. Borisu wa shippai shimashita. Sekai o hikitsugu tame ni kare no keikaku no shippai no nochi, kare wa bega to yoba reru soshiki de, G reboryūshon ni modotte kita. Kare no mokuhyō wa, genzai purosupōtsu ni henkan shi, beiburēdoda. Kare wa roshia, sutorītofaitobeiburēdo de asobu kodomo-tachi de kansatsu shita nochi, kare wa genzai, betsujinda to itta. Mochiron, bega no chīmu-sen de kaitai shōnen ga zankoku ni nagura reta toshite uso ga mottomo dokutokudearu koto o shitte ita. Borisu wa nani barutesu daitai no chīmu no sukyandaru to wa nani ka o shite ita. Saisho no basho wa, kare ga sekai senshuken de kan'ningu o barutesu o teishi shita. Saisho no shīzun no ma ni, kare wa sōryo no koromo o kite ita. Shikashi, sono hontō no shizen no naka de, kare wa kare ga kare no uwagi no poketto ni kakurete kuroi me, ni midori no torenchikōto o kite shimesa rete iru. Borisu wa, shūdōin no soto de omone kai no baai, kare wa shinsetsuna hito toshite kare jishin o shimeshita. Shikashi tatemono no chū, kare wa betsu no hitodatta. Borisu wa, futatsu no kao o motte imasu. Kare wa jaakuna hito ya, Crafty yokubō to denryoku-yō to narimasu Borisu 1. Jpeg Okane. Kare wa shūdōin ga, shūkyō to kidate no yoi mono toshite, kare no kōdō de dōsa shimasuga. Borisu wa, shisai no mattaku gyaku no yōdesu. Kare wa, shōgai no tame ni sukoshi dōjō o mochi, dare ka no nochi ni sore o shobun suru tame ni ni-do kangaete imasen. Sore dakedenaku, kodomo o motsuga, jūgyō-in ni genmitsudesu. Kamera wa shūdōin de, kaku heya ​​ to rōka ni aru tame, borisu wa" shihai yoku ga tsuyoi hito" toshite kijutsu suru koto ga dekimasu. Shūdōin-nai no subete no wakamono, soshite subete no sutaffu wa borisu, kyōfu no tame no seitōna riyū no subete nitaishite keii o motte iru.

Advertisement