Beyblade Wiki
Advertisement

Burūsu wa 8-kō no saisho no toki ni hyōji sa remasu " Honkon wa, wareware wa kuru. " Howaitotaigāsu no chīmu ni zokushite iru, kare wa shiai sono bīto ni, beibureidobureikāzu imashita. Kare ga chīmu ni burēdingu wa shitakunainode Kai wa gurūpu o satta. Otoko wa kare o sagashite, sono tame chūtohanpa ni burūsu ni chīsana, yogoreta roji de mitasa reta. Burūsurei wa, taison wa rei no tame ni hikitsuida tatakai ni shutsudō. Saisho ni sore wa taison nitotte wa amari konomashii mite inai, shikashi kare wa sukoshi shishi o tsukatte ita kaji o rumreißen to no tatakai ni katta. Burūsu wa, zaiko no inshō-tekina budō o motte ita to ryūdō tō shūtingugēmu de kare no beiburēdo o kaishi shimasu.

Advertisement