Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Buritto wa, gorufu no sekai chanpion ni natte iru gārando no imōto,desu. Kanojo wa yuiitsu no G reboryūshon'episōdo dai san jū roku ni kisai sa rete irunode, sukoshi wa sore nitsuite shira rete iru.

Advertisement