Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Disuku no yūgō o kakikomu ni wa, beibānfaiabureizu (bānfenikkusu) no hitotsudesu. 2Tsu no bājon bekannnt arimasu: Ta no hito ga kono chōkoku o kaite iru toki ni aru bājon de, tango wa, bānhoīru o kokuin.

Advertisement