Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Byxis (ER) wa,-en no Byxis no enerugī no ringudesu. Sore wa ryokushokudeari, hijō ni mezurashii patān o motte imasu. Sore wa konpasu no yō ni narimasu.

Advertisement