Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Byxis (SB) wa,-en no Byxis boruto no shinborudesu. Sore wa tōmeina pinku de, gazō wa aodesu. Sore wa konpasu toshite yōi sa rete imasu.

Advertisement