Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kore wa, torakku ga Flame ya Inferno Sagittario Sagittario-jō de nomi riyō kanōdesu. Toki ni bei ga" tsume" o doraibuauto ni nari,-ka kara teki o kōgeki suru. Sorera ga yurunde iru dakenode, sore wa okoru koto ga dekirunara, karera wa sore niyotte tsuyoi bei o jakutai-ka fukku ni chokumen shite iru aite no" tsume" . Jimen ni" tsume no" kureba onaji koto ga okorimasu.

Advertisement