Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

CH 120 wa dāku Cancer kara jikkō shite iru torakkudesu. Kanojo no okage de, kono taka-sa de sono pīku o chōsei suru koto ga dekimasu. Jibun ga〜 to kangaeru baai, 1tsu wa,-daka kaiten no torēsu no takai ten o kangaeru to kaiten no torakku ni hikui ten ga hikuidesuga, bei wa shita kara kōgeki suru hō ga kantandesu.

Advertisement