Beyblade Wiki
Advertisement

これは、2つの文、または、任意の文字からのみ構成されているハイパースタブです。 Kudari no beiburēdo G reboryūshon no shīzun wa" chīmu wa, jibun jishin o yōgo shite iru. " Kono sutajiamu wa, ejiputo no shuto kairo ni arimasu. Wārudokappu no tame no hoka no pureiofu no basho ga arimasu. Sore wa, ejiputo de mo kōkaidesuga hyōji suru ni wa, beiburēdo no itchi o eru koto wa hajimetedesu.

Advertisement