Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kamereonbei wa beiburēdo V - Force no dai 9-wa ni hyōji sa re," tsukamae! " To onaji Blader kamereon ni zokushite imasu. Bei wa, sore ga kankyō to gappei suru yō ni kōsoku kaiten suru burēdo nado, dokuji no kinō o motte imasu. Burēdo ni kateru yuiitsu no hōhō wa, yoken-ji no suteppudesu. Sarani, burēdo wa, burēdo no chūshin kara kuru jiki shīrudo o kōchiku suru. Koa wa Magtram ni narimasu. Kamereon wa, aite ga nigeru koto ga dekinai koto o imi suru jishaku, no yōna hoka no bei no o hikitsukeru koto ga dekiru. Kamereon no tsuyoku omoiokosa seru kamisori sonomono.

Advertisement