Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kaunta wa, disukukauntāreōne no gappeidesu. Sore wa, disuku ga mada takai kōgeki o motte iru devensive yūgōdesu. Shiro wa midori de seijōna hendōdesuga, rejendo, kanojo wa gindesu. Shitagatte, sore wa aite no kōgeki o hanarete haichi shi, sugu ni anata jishin no kōgeki o kaishi suru koto de sore ga kuru koto o imi shimasu kauntākauntā.

Advertisement