Beyblade Wiki
Advertisement

Kauntāreōne (rejendo) wa, kaunta - rejendoreōne no bariēshondesu. Sore wa kanojo no taipu - bei no bōeidesu. Rejendokauntāreōne wa, purobei bōgyo no saikō no hitotsudesu. Sono jōbu wa purasuchikku de tsukura rete imasu. Shinborupin: Rejendoreōne Enerugīringu: Rejendoreōne Disukufu~yūjon: Kauntā Torēsurōtēshon: 145 Toppu: D Subete o miru koto wa issho ni mikkusu suru toki wa, be irejendorejendokauntāreōne 145 o eru D! Bei o kōchiku suru tame ni wa, yuiitsu no jitsuyō-tekina rokkureōne to sasori-za o hitsuyō to shite imasu! Shinborupin: Reōne Enerugīringu: Reōne Disukufu~yūjon: Kauntā Torēsurōtēshon: 145 Burēdo sentan: D (sasori-za) Kauntāreōne D 125 B To ningen no yori ōku no bājon o kōchiku suru koto ga dekimasu! == Ketsuron == kauntāreōne ga yoi Bey nodesu! Anata wa sore o tameshite wa ikemasen, subete ga saikō no jōtaidedesu! Rokkureōne 145 WB wa Fangureōne 130 W ² D

Advertisement