Beyblade Wiki
Advertisement

Kaunta Scorpio wa otonashi-sōna no beidesu. Sore wa shubi-gatadesu. Kauntā Skorpio nitsuite wa hotondo shira rete imasuga,-ji no konpōnento ga ryūtsū shite imasu. Sasori-za no shinborupin Enerugīringu - sasori-za Disukufu~yūjon - kauntā Rikujō kyōgi-yō torakku - T 125 Hinto - D

Advertisement