Beyblade Wiki
Advertisement

Saibā Dranzer wa hajimete beiburēdo V - Force no dai 13-wa" mori no fukushū" ni hyōji sa remasu. Kono bittobīsuto wa, kikai-teki oyobi Dranzer no kauntāpāto no kopīdesu. Bitto-juu o tsukuru yō ni, mo u ippō ni wa jissai no bittobīto no dēta nomi o hitsuyō to shimasu. Kuwaete, robotto no kensetsu ni hitsuyōna tekunikku. Hakase B wa nusumu tame ni burēdoburēka no shishi nitsuite, kono bitto o sakusei shimashita. Saibā Dranzer ga sakusei sa rete iru shijō-hatsu no saibābittobīsutodatta. Shikashi, saisho no kokoromi ga shippai shimashita. Dīāru B ga sakusei suru dejitarusaibābitto-juu doragūn o kanri shita nochi, kare wa saibā Dranzer o kaihatsu shita. Shikashi, kono bitto-juu o chekku suru tame ni, karera wa tsuyoi Blader o hitsuyō to shite imashita. Karera no saisho no sentakushi wa waiattodatta, shika shi, kanzen ni muryoku do~unga to no tatakai de hōkai shita. Karera wa atarashii kanō-sei no Blader o etanode, hakase wa B no waiatto wa, kono jōtai de wa mudadatta. Kore wa Goki imashita. Batoru de wa tawā Goki wa burēdoburēka no ganpeki nitaisuru kare no saibābitto-juu to tatakaimashita. Shiai-chū, saibā Dranzer wa tsuneni ōkiku, yori kyōryokudatta. Shikashi Kai wa subete kare no tsuyo-sa o shōkan shi, saishū-tekina kōgeki o shikakeru koto ga dekita. Sono tokushuna mūbufureimusukurīnsēbāsaibākai Dranzer ga hakai-sa de. Saibā wa, burasuto ga inpuresu to yoba reru tokubetsuna kōgeki o Dranzers.

Advertisement