Beyblade Wiki
Advertisement

Saibāpegashisu wa, saibāsora Gingka-kō, sutōmupegasasu no shoyū-sha no shoyū-sha o kihon-tekina sūhai o motte iru Beyblades sutōmupegasasu, no seikakuna imējidesu. Yuiitsu no chigai wa, saibāpegasasu ne hori ha hori, to rōza wa, fu~yūjon no arubamu" saibā" ga aru toyuu kotodesu. Saibāpegashisu wa, nintendō DS no gēmu no izure ka o shutoku matawa anata wa sore kouri ni naru. Kare no tokubetsuna ugoki wa" nadare no idō" to" ōbādoraibu" to yoba reru. Kare wa kōgeki ni hijō ni tsuyoku, sutōmupegasasu no yōna, haruka ni sutamina to bōgyo o motte imasu. Saibāpegashisu wa, gomupurasuchikku arashi pegasasu no yōna sentan ga, dono yō ni ta no ōku no toppubei o motte imasen. Kono toppu wa, tokubetsuna kinō o motte iru, sore dake de LDrago no inazuma no yōna ana ga arimasu. Saibāpegashisu wa, saikō no Angriffsbeys no hitotsudesu. Kare no shoyū-sha wa, tan'ni saibā mata kare sora o yobidashimasu.

Advertisement