Beyblade Wiki
Advertisement

Saibāpegashisu (rejendo), pegasasu 105 F no densetsu no bājon. Kare wa kanojo yori kōgeki-teki bei no izure ka o nyūryoku shite imasu. Rejendosaibāpegashisu wa, saikō no bei no kōgeki no hitotsudesuga, kare wa hijō ni sukunai sutamina to bōgyo o motte imasu. Sono jōbu wa purasuchikku de tsukura rete imasu. Shinborupin: Pegasasu Enerugīringu: Pegasasu Disuku yūgō: Saibā Torēsurōtēshon: 105 Toppu: F Saibāpegashisu 100 HF Pegasasu 105 F Arashi pegasasu Pegasasu ginga Biggubanpegasasu F: D

Advertisement