Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kono torakku wa rokku ORSO to kauntāreōne o jikkō shite iru. Soko e, ringu wa kare no shita kara aite o utsu,desunode, osoku narimasu.

Advertisement