Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

DF 145 wa, dākuurufu kara jikkō shite iru torakkudesu. Kanojo no okage de, sore wa sore no kanō-sei kara dō teido no enerugī toshite, kaku supin ga kanōdesu.

Advertisement