Beyblade Wiki
Advertisement

Rokku Zurafa bei to yoba reru, kinzoku no masutāzu to bīsuto wa Zurafa no bittodesu - Ō Shō irai, shirīzu no beiburēdo no mojidesu. Kare wa jiin no meiyo o mamoru. Da Shō wa gawa ni kiiro no mākingu to no nagai kuroi kami o motte imasu. Kare wa, ōkina ryokushoku no me ya hifu no hadesu o motte imasu. Kare wa, ūru-sei no kyariaboroboro no shōru to shatsu o mi ni tsukete iru. Da Shō ga motte iru koto wa hijō ni reigi tadashii, shizukade hageshii katachi no yōdesu. Kare wa mata hijō ni shinkokudesu. Anata ga shashin de wakaru yō ni, kare wa mata hijō ni kōun'na otokodesu. Kare no chīmu ni, kare wa kare ga ajia-keidearu tokuni kaiyunrī, no tame ni sonkei o motte iru yōda.

Advertisement