Beyblade Wiki
Advertisement

Kyūketsuki, ōkami otoko, miira to zonbi to hotto Sanguinex, Lupinex, irei-hi to Zomb: Dākudāzu wa, kaibutsu no yōna ikimonodesu. Karera wa, Majestics no besieget shita nochi ni, beiburēdo no supōtsu o taiji shitai. Igirisu to furansu no ma ni yūroton'neru ni hisonde iruto karera wa juyō no herraus no ni kurō suru burēdoburēka no dākuburēdo. Shikashi, burēdo no burēka wa, jūjika ya gin nado no jibun no jakuten o ninshiki surunode, karera ga tettai. Shikashi, karera wa saisen to burēdoburēka o obiyakasu, karera wa mata ushinau. Korera no kēsu wa, Majestics no tame ni fukushū o suru tame ni, karera wa kenī o yūkai shi, burēdo no burēka ga dono yōna baai ni Majestics-sen ni katsu tame ni kyōsei.

Advertisement