Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kurai Gasher bei ga Tetsuya no 2-banmedearu kare wa ankoku seiun no soshiki ni itta toshite, kare wa, dōji kara henkō shimatta. Izen, kare wa maddo Gasher bei o motte ita. Kurai Gasher wa kare no kaiten no torakku o fuyasu koto ga dekimasu. Gappei o suraisu suru kare no jū ha wa, kani no tsume to no ruiji-sei o motte iru. Kurai Gasher wa, heikō-gatadesu.

Advertisement