Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kurai gāgoiru wa" sore wa rōma de nariyuki ni makaseru" to migeruraberia no beibeiburēdo G reboryūshon no dai 12-wa no dai 3 shīzun de hajimete tōjō shita.

Advertisement