Beyblade Wiki
Advertisement

Ankoku seiun wa, hontōni tsuyoi Blader o shimeru soshikidesu. Ankoku seiun de wa, bei ga motte iru yuiitsu no dāku ugoki ga aru. Ankoku seiun wa, dōji niyotte setsuritsu sa reta. Dengen: Zentai no gyangu wa dōji daketsu no riyū niyotte setsuritsu sa reta. Aru imi de sono hitotsu wa, tsūjō sōtei sa renai. Seiun ga tsuyoi dake Blader ga kakarunode, sorera wa subete LDrago-yō shokuhin o natte shimaimasu. Dakara, yuiitsu no LDrago fīdo e no enjodesu. Mata,``batoru Blader wa, kono mokuteki no tame dake ni sakusei sa remashita. Sore wa dōji o shita toshite, sore ga dōsa shinai toyuu baai wa, LDrago wa sekai o kakete shimai, ankoku seiun ga sekai o shihai shite iru. Tōnamento Ryugas batoru Blader no saishū-tekina haiboku ni mo sō, sudeni kare ni shitagau Blader shinda dōji, ankoku seiun no zen kaichō, sa reta nochi, saishū-teki ni modotte jibun no ishi kettei no ōku o toranakereba naranakatta. Karera wa mohaya keikaku dōji ni baindo sa remasendeshita. Ryuuga wa sudeni nagai jikan ga nakunatte Gingka nitaisuru haiboku no nochidattanode, kare wa ta no burēdāzu kara yori ōku o miru koto wa hijō ni nagaku wa kakaranakatta. Kono jikan wa, kare ga meteo LDrago ni sore o hatten sa seru tame ni sutōmupegasasu to no tatakai de setsudan sa reta its raitoningu LDrago bei, no kaihatsu ni shiyō. Dōji wa mata Blader ankoku seiun no hitotsudearu, kare wa beidākuurufu o motte imasu. Dōji wa, shikashi nani Blader nai, tōnamento o kyohi, kare wa soshiki o mamoru Blader, yori ōku nodesu. Dōji wa, beiburēdometarufu~yūjon 48 (-kō to yami nitsuite no shinjitsu) de shibō shita. Sarani, wareware wa mata Tobio Miike ankoku seiun no menbādearu koto mo tsukekuwaete okimasu. Tobio yagi-za wa kare no gawa de sutōmu o motte imasu. Tobio Miike wa, ankoku seiun no tame Ryūtarō Fukami to issho ni kita. Ryuuga Kishatu no kachinuki-sen hōshiki no taikai ga taiki shite itashi, sore ga sarani sore o kidō suru koto ga dekinakatta karera no junkesshō-sen, kesshō-sen shutsujō-sha (ryuuga wa sono jiten de kesshō ni sudeni atta) de Tobio to Ryūtarō made hanbetsu dekinakatta toki ni kore ga okotta. Sō ryuuga Blader ichi-do ni ryōhō no kōruauto, raibaru 2-sha wa, kadai ni chōsen shi. Karera wa kaminari LDragos no shoyū-sha nitaishite, ni-nin no chīmu de ushinatta. Sono tatakai wa ryuuga ankoku seiun no 2tsu no haisha o toru to shita nochi, karera wa ukeireta.

Advertisement