Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Figel beidariru shōmyō wa anime ni kaiji shi, sore-yue fumeidesu sa rete inai. Shikashi, anata ga hontōni anime o kiku baai ni wa, bei osoraku" Darylanzer" o imi shite iru koto o eru. Sore wa, saisho no beiburēdo V - Force no dai 7-wa" tōitsu" ni hyōji sa remasu. Beyblades no chūkaku ni wa Magtram ga insutōru sa rete imasu. Mata,-sui wa saidoautohoya toyuu shinkūnode, burēdo no sentan ni seisei sa remasu. Kono yō ni, u~etto Beyarenen no burēdo akirakana riten ga.

Advertisement