Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Shi ketsu~arukoatoru wa, beiburēdo no shīzun kinzoku fu~yūrī kara mi happyō no beidesu. Kare wa osoraku ketsu~arukoatoru 90 WF no bājon no rejendodesu.

Advertisement