Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Dejitarupawāranchā wa, ranchā, ranchā Beypointer to gurippu otagai o kanesonaete imasu. Kare wa ta no mono to heiyō suru koto de, ripcord o motte imasu. Ranchā ni wa 2tsu no bājon ga arimasu. Anata wa kare no hidari no ryōhō de, dōyō ni migi ni kaiten suru koto ga dekimasu.

Advertisement