Beyblade Wiki
Advertisement

Otonashi-sōna wa nairu-gawa, Kyōya to masuku Blader to chīmu no tomboy no menbādesu. Otonashi-sōna nagai akairo no Mantel. Er o mi ni tsukete iru to, kubi to nagai, marui iyaringu no mawari ni kuroi bando o mi ni tsukete iru. Sore no bei wa, kauntā sasori-zadesu.

Advertisement