Beyblade Wiki
Advertisement

Denisu wa hajimetede wa, beiburēdo V - fōsu no episōdo 36 ni tōjō shita" hitsuyō-sei no yūjin" to chīmu no psykick no menbādesu. Kenī no bittobīsuto no sāchā ga kaizen shi, saidai de sore o tesuto suru tame ni nozonde ita toki ni, denisu ga tōjō. Kare wa, furui tatemono ni kare o miryō shi, shiai ni soko kara kare o yoba reru. Tatakai no ma ni, denisu no bittobīsuto wa kare ni 4 bitto no shishi no chikara o ataeta denryoku no chūnyū o kaishite densō o jushin shimasu. Mariamu wa tatakai o mite, kono tejun de wa, fukōheideari, shitagatte,-juu nitaishite, sono bitto o oku, to hakase wa denisu K. Wa, mashin o hakai shita. Bittobīsuto ga sattō shita to denisu wa sore o kontorōru dekinakatta. Shitagatte, kare wa tōbō shi, kare no bitto-juu wa sugata o keshita. Tatemono no ichibu o hōkai-ryoku niyotte kaihō.

Advertisement