Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Haki suru disuku LDrago no gappei haki shi, 4 D no yūgō disukudesu. Sore wa kanojo ga hidarigawa no pein wa, bei no gappei wa hakai ni tsunagatte iru toyuu jijitsudearu gomu, no kabu ni koa ga fukuma rete iru koto wa nai aite no supin o hakobimasu. Hakai wa, to 4 D no yūgō koa no kaku suraisu toshite [kinzoku furēmu] nomi de kōsei sa remasu. PC furēmu wa, koko de ketsuraku shite imasu.

Advertisement